(1) FATİHA SURESİ (7 ayet)

Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla

1/1: Hamd* Alemlerin Rabbi'nedir.

1/2: Rahman ve Rahimdir.

1/3: Din gününün malikidir.

1/4: Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen'den yardım dileriz.

1/5: Bizi doğru yola ilet;

1/6: Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna*

1/7: Gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil.