(100) ADİYAT SURESİ (11 ayet)

Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla

100/1- Soluk soluğa koşan (at)lara andolsun,

100/2- (Tırnaklarıyla) Ateş saçanlara,

100/3- Sabah vakti baskın yapanlara.

100/4- Derken, orada tozu dumana katanlara,

100/5- Bununla bir (düşman) topluluğun orta yerine kadar dalanlara.

100/6- Gerçekten insan, Rabbine karşı nankördür.

100/7- Ve gerçekten, kendisi buna şahiddir.

100/8- Muhakkak o, mal sevgisinden dolayı (bencil ve cimri tutumundan) çok katıdır.

100/9- Yine de bilmeyecek mi? Kabirlerde olanların 'deşilip dışa atıldığı,'

100/10- Göğüslerde olanların derlenip-devşirildiği zamanı?

100/11- Şüphesiz, o gün Rableri, kendilerinden gerçekten haberdardır.