(102) TEKASÜR SURESİ (8 ayet)

Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla

102/1- (Mal, mülk ve servette) Çoklukla övünmek, sizi 'tutkuyla oyalayıp, kendinizden geçirdi.'

102/2- "Öyle ki (bu,) mezarı ziyaretinize (kabre gidişinize, ölümünüze) kadar sürdü."

102/3- Hayır; ileride bileceksiniz.

102/4- Yine hayır; ileride bileceksiniz.

102/5- Hayır; eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız,

102/6- Andolsun, o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz.

102/7- Sonra onu, gerçekten yakîn gözüyle (Ayne'l Yakîn) görmüş olacaksınız.

102/8- Sonra o gün, nimetten sorguya çekileceksiniz.