(104) HÜMEZE SURESİ (9 ayet)

Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla

104/1- Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline;

104/2- Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır.

104/3- Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanıyor.

104/4- Hayır; andolsun o, 'hutame'ye atılacaktır.

104/5- "Hutame"nin ne olduğunu sana bildiren nedir?

104/6- Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir.

104/7- Ki o, yüreklerin üstüne tırmanıp çıkar.

104/8- O, onların üzerine kilitlenecektir;

104/9- (Kendileri de) Dikilip-yükseltilmiş sütunlarda (bağlanacaklardır).