(110) NASR SURESİ (3 ayet)

Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla

110/1- Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman,

110/2- Ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde,

110/3- Hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve O'ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.