(111) MESED SURESİ (5 ayet)

Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla

111/1- Ebu Leheb'in iki eli kurusun; kurudu ya.

111/2- Malı ve kazandıkları kendisine bir yarar sağlamadı.

111/3- Alevi olan bir ateşe girecektir.

111/4- Eşi de; odun hamalı (ve)

111/5- Boynuna bükülmüş bir ip (bağlanmış) olarak.