(114) NAS SURESİ (6 ayet)

Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla

114/1- De ki: İnsanların Rabbine sığınırım.

114/2- İnsanların malikine,

114/3- İnsanların (gerçek) ilahına;

114/4- 'Sinsice, kalplere vesvese ve şüphe düşürüp duran' vesvesecinin şerrinden.

114/5- Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir (içlerine kuşku, kuruntu fısıldar);

114/6- Gerek cinlerden, gerekse insanlardan (olan her hannas'tan Allah'a sığınırım).