(55) RAHMAN SURESİ (78 AYET)

Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla

55/1- Rahman (olan Allah)

55/2- Kur'an'ı öğretti.

55/3- İnsanı yarattı.

55/4- Ona beyanı öğretti.

55/5- Güneş ve ay (belli) bir hesap iledir.

55/6- Bitki ve ağaç (O'na) secde etmektedirler.

55/7- Gökyüzü, Onu da yükseltti ve mizanı koydu.

55/8- Sakın mizanda 'haksızlık ve taşkınlık yapmayın.'

55/9- Tartıyı adaletle tutup-doğrultun ve tartıyı noksan tutmayın.

55/10- Yere gelince, onu da (yaratılmış bütün) varlıklar için alçalttı-koydu.

55/11- Onda meyveler ve salkımlı hurmalıklar var.

55/12- Yapraklı taneler ve güzel kokulu bitkiler.

55/13- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

55/14- İnsanı, ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yarattı.

55/15- Cann'ı (cinni) da 'yalın-dumansız bir ateşten' yarattı.

55/16- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

55/17- O, iki doğunun da Rabbidir, iki batının da Rabbidir.

55/18- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

55/19- Birbirleriyle kavuşmak üzere iki denizi salıverdi.

55/20- İkisi arasında bir engel (berzah) vardır; birbirlerinin sınırını geçmezler.

55/21- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

55/22- İkisinden de inci ve mercan çıkar.

55/23- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

55/24- Denizde koca dağlar gibi yükselen gemiler O'nundur.

55/25- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

55/26- (Yer) Üzerindeki her şey yok olucudur;

55/27- Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü (kendisi) baki kalacaktır.

55/28- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

55/29- Göklerde ve yerde olan ne varsa O'ndan ister. O, her gün bir iştedir.

55/30- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

55/31- Ey (yeryüzüne yükletilmiş) iki ağırlık (olan ins ve cin), yakında (ahirette hesabınızı görmek üzere) sizin için de vakit bulacağız.

55/32- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

55/33- Ey cin ve ins toplulukları, eğer göklerin ve yerin bucaklarından aşıp-geçmeye güç yetirebilirseniz, hemen aşın; ancak 'üstün bir güç (sultan)' olmaksızın aşamazsınız.

55/34- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

55/35- İkinizin de üzerine ateşten yalın bir alev ve (bakır gibi erimiş) kıpkızıl bir duman salıverilir de 'kurtulup-başaramazsınız.'

55/36- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

55/37- Sonra gök yarılıp yağ gibi erimiş olarak kıpkırmızı bir gül olduğu zaman;

55/38- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

55/39- İşte o gün, ne insana, ne cinne günahından sorulmaz.

55/40- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

55/41- (Çünkü o gün) Suçlu-günahkarlar, simalarından tanınır da alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar.

55/42- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

55/43- İşte bu, suçlu-günahkarların kendisini yalanladıkları cehennemdir.

55/44- Onlar, kendisiyle alabildiğine kaynar hale getirilmiş su arasında dönüp-dolaşırlar.

55/45-Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

55/46- Rabbin makamından korkan kimse için ise iki cennet vardır.

55/47-Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

55/48- Çeşit çeşit 'inceliklere ve güzelliklere' (veya her türden sık ağaçlara) sahiptirler.

55/49- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

55/50- İkisinde de akmakta olan iki pınar vardır.

55/51- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

55/52- İkisinde de her meyveden iki çift vardır.

55/53- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

55/54- Astarları, ağır işlenmiş atlastan yataklar üzerinde yaslanırlar. İki cennetin de meyve-devşirmesi (ordakilere) yakın (kolay)dır.

55/55- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

55/56- Orada bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş kadınlar vardır ki, bunlardan önce kendilerine ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur.

55/57- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

55/58- Sanki onlar yakut ve mercan gibidirler.

55/59- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

55/60- İhsanın karşılığı ihsandan başkası mıdır?

55/61- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

55/62- Bu-ikisinin ötesinde iki cennet daha var.

55/63- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

55/64- Alabildiğine yemyeşildirler.

55/65- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

55/66- İçlerinde durmaksızın fışkırıp-akan iki pınar vardır.

55/67- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

55/68- İçlerinde (her türden) meyve, eşsiz-hurma ve eşsiz-nar vardır.

55/69- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

55/70- Orada huyları güzel, yüzleri güzel kadınlar vardır.

55/71- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

55/72- Otağlar içinde korunmuş huri kadınlar.

55/73- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

55/74- Bunlardan önce kendilerine ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur.

55/75- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

55/76- Yeşil yastıklara ve çarpıcı güzellikteki döşeklere yaslanırlar.

55/77- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?55/78- Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin adı ne yücedir.