(74) MÜDDESSİR SURESİ (56 ayettir)

Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla

74/1- Ey bürünüp örtünen,

74/2- Kalk (ve) bundan böyle uyar.

74/3- Rabbini tekbir et (yücelt)

74/4- Elbiseni temizle.

74/5- Pislikten kaçınıp-uzaklaş.

74/6- Daha çok istekte bulunmak için iyilik yapma.

74/7- Rabbin için sabret.

74/8- Çünkü o boruya (sur'a) üfürüldüğü zaman,

74/9- İşte o gün, zorlu bir gündür;

74/10- Kafirler içinse hiç kolay değildir.

74/11- Kendisini tek olarak (ve yapayalnız) yarattığım (şu adam)ı Bana bırak;

74/12- Ki Ben ona, 'alabildiğine geniş kapsamlı bir mal' (servet) verdim.

74/13- Göz önünde-hazır çocuklar (verdim).

74/14- Ve sayısız imkan ve fırsatları önüne serdim.

74/15- Sonra, daha arttırmam için tamah eder (doyumsuz istekte bulunur).

74/16- Hayır; çünkü o, Bizim ayetlerimize karşı 'kesin bir inatçıdır."

74/17- Onu alabildiğine sarp bir yokuşa süreceğim.

74/18- Çünkü o, düşündü ve bir ölçü tesbit etti.

74/19- Kahrolası, nasıl bir ölçü koydu?

74/20- Yine kahrolası, nasıl bir ölçü koydu?

74/21- Sonra bir baktı.

74/22- Sonra kaşlarını çattı ve yüzünü ekşitti.

74/23- Sonra da sırt çevirdi ve büyüklük tasladı (istikbar).

74/24- Böylece: "Bu, yalnızca 'aktarılarak öğrenilen' bir büyüdür" dedi.

74/25- "Bu, bir beşer sözünden başkası değildir."

74/26- Onu Ben, cehenneme sürükleyip-atacağım.

74/27- Cehennem (sakar) nedir, sen bilir misin?

74/28- Ne alıkoyar, ne bırakır.

74/29- Beşere delicesine susamıştır.

74/30- Onun üzerinde ondokuz vardır.

74/31- Biz o ateşin koruyucularını meleklerden başkasını kılmadık. Ve onların sayısını inkâr edenler için yalnızca bir fitne (konusu) yaptık ki, kendilerine kitap verilenler, kesin bir bilgiyle inansın, iman edenlerin de imanları artsın; kendilerine kitap verilenler ve iman edenler (böylece) kuşkuya kapılmasın. Kalplerinde bir hastalık olanlar ile kafirler de şöyle desin: "Allah, bu örnekle neyi anlatmak istedi?" İşte Allah, dilediğini böyle şaşırtıp-saptırır, dilediğini böyle hidayete erdirir. Rabbinin ordularını kendisinden başka (hiç kimse) bilmez. Bu ise, beşer (insan) için yalnızca bir öğüttür.

74/32- Hayır; aya andolsun,

74/33- Dönüp gittiği zaman geceye,

74/34- Ağardığı zaman sabaha,

74/35- Gerçekten o, büyük (musibet)lerden biridir.

74/36- Beşer (insan) için bir uyarıdır.

74/37- Sizlerden öne geçmek veya geride kalmak isteyenler için.

74/38- Her nefis, kazandıklarına karşılık bir rehinedir.

74/39- Ancak Ashab-ı Yemin (sağ ehli) hariç.

74/40- Onlar cennetlerdedirler; birbirlerine sorarlar.

74/41- Suçlu-günahkarları;

74/42- "Sizi şu cehenneme sürükleyip-iten nedir?"

74/43- Onlar: "Biz namaz kılanlardan değildik" dediler.

74/44- "Yoksula yedirmezdik."

74/45- "(Batıla ve tutkulara) Dalıp gidenlerle biz de dalar giderdik."

74/46- "Din (hesap ve ceza) gününü yalan sayıyorduk."

74/47- "Sonunda yakîn (kesin bir gerçek olan ölüm) gelip bize çattı."

74/48- Artık, şefaat edenlerin şefaati onlara bir yarar sağlamaz.

74/49- Buna rağmen, bunlara ne oluyor ki öğütten yüz çevirip duruyorlar?

74/50- Sanki onlar, ürkmüş yaban eşekleri gibidirler;

74/51- Arslandan korkup-kaçmışlar.

74/52- Hayır; her biri, kendisine açılmış sahifelerin verilmesini ister.

74/53- Hayır; onlar şüphesiz ahiretten korkmuyorlar.

74/54- Gerçek (şu ki), o (Kur'an,) elbette bir öğüttür.

74/55- Artık kim dilerse, öğüt alıp-düşünür.

74/56- Allah dilemedikçe onlar öğüt almazlar; takvanın sahibi (onu kabul etmeye ehil olan) O'dur, mağfiretin sahibi (bağışlamaya ehil olan da) O'dur.