(78) NEBE' SURESİ (40 ayettir.)

Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla

78/1- Birbirlerine hangi şeyi sorup duruyorlar?

78/2- O büyük haberi mi?

78/3- Ki kendileri hakkında anlaşmazlık içindedirler.

78/4- Hayır; yakında bileceklerdir.

78/5- Yine hayır; yakında bileceklerdir.

78/6- Biz, yeryüzünü bir döşek kılmadık mı?

78/7- Dağları da birer kazık?

78/8- Sizi çift çift yarattık.

78/9- Uykunuzu bir dinlenme yaptık.

78/10- Geceyi bir örtü yaptık.

78/11- Gündüzü bir geçim-vakti kıldık.

78/12- Sizin üstünüze sapasağlam yedi-gök bina ettik.

78/13- Parıldadıkça parıldayan bir kandil (güneş) kıldık.

78/14- Sıkıp suyu çıkaran (bulut)lardan 'bardaktan boşanırcasına su' indirdik.

78/15- Bununla taneler ve bitkiler bitirip-çıkaralım diye.

78/16- Ve birbirine sarmaş-dolaş bahçeleri de.

78/17- Şüphesiz o hüküm (fasl) günü, belirlenmiş bir vakittir.

78/18- Sur'a üfürüleceği gün, artık siz dalga dalga geleceksiniz.

78/19- O sırada gök açılmış ve kapı kapı olmuştur.

78/20- Dağlar yürütülmüş, artık bir serab oluvermiştir.

78/21- Gerçekten cehennem, bir gözetleme yeridir.

78/22- Taşkınlık edip-azanlar için son bir varış yeridir.

78/23- Bütün zamanlar boyunca içinde kalacaklardır.

78/24- Orada ne serinlik tadacaklar, ne bir içecek.

78/25- Kaynar sudan ve irinden başka.

78/26- (İşlediklerine) Uygun olan bir ceza olarak,

78/27- Doğrusu onlar, hesaba çekileceklerini ummuyorlardı.

78/28- Bizim ayetlerimizi yalanlayabildikleri kadar yalanlıyorlardı.

78/29- Oysa biz, her şeyi yazıp saymışızdır.

78/30- Şimdi tadın. Size artık azabtan başkasını arttırmayacağız;

78/31- Gerçek şu ki, muttakiler için 'bir kurtuluş ve mutluluk' vardır.

78/32- Nice bahçeler ve üzüm bağları.

78/33- Göğüsleri henüz tomurcuklanmış yaşıt kızlar.

78/34- Dopdolu kadehler.

78/35- İçinde, ne 'boş ve saçma bir söz' işitirler, ne bir yalan.

78/36- Rabbinden bir karşılık olmak üzere yeterli bir bağış(tır bu).

78/37- Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi Rahman olan (Allah); O'na hitap etmeye güç yetiremezler.

78/38- Ruh ve meleklerin saflar halinde duracakları gün; Rahman'ın kendilerine izin verdikleri dışında olanlar konuşmazlar. (Konuşacak olan da,) Doğruyu söyleyecektir.

78/39- İşte bu, hak gündür. Şu halde dileyen Rabbine bir dönüşyolu edinsin.

78/40- Gerçekten Biz sizi yakın bir azab ile uyardık. Kişinin kendi ellerinin önceden takdim ettiklerine bakacağı gün, kafir olan da: "Ah, keşke ben bir toprak oluverseydim" diyecek.