(79) NAZİ'AT SURESİ (46 ayettir)

Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla

79/1- Ta en derinden acıyla sökerek çıkaranlara andolsun.

79/2- Yumuşacık çekip alanlara,

79/3- Yüzdükçe yüzerek gidenlere,

79/4- Öncü olarak yarışıp geçenlere,

79/5- Derken işi bir düzen içinde evirip çevirenlere,

79/6- O sarsıntının sarsacağı gün,

79/7- Arkasından onu diğer bir sarsıntı izleyecek.

79/8- O gün yürekler (dehşet içinde) hoplayacak.

79/9- Gözler zillet içinde düşecek.

79/10- Derler ki: "Biz çukurda iken, gerçekten biz mi yeniden (diriltilip) döndürüleceğiz?"

79/11- "Biz çürüyüp dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı?"

79/12- Derler ki: "Şu durumda, zararına bir dönüştür bu."

79/13- Oysa bu, yalnızca tek bir haykırıştır.

79/14- Bir de bakarsın ki, onlar, yerin üstündedirler.

79/15- Musa'nın haberi sana geldi mi?

79/16- Hani Rabbi ona, kutsal vadi Tuva'da seslenmişti:

79/17- "Firavun'a git; çünkü o, azdı."

79/18- Ona de ki: “Temizlenmek ister misin?"

79/19- "Seni Rabbine yönelteyim, böylece (O'ndan) korkmuş olursun."

79/20- (Musa) Ona büyük mucizeyi gösterdi.

79/21- Fakat o, yalanladı ve isyan etti.

79/22- Sonra (karşı yönde) çaba harcayıp sırtını döndü.

79/23- Sonunda (yardımcı güçlerini) topladı, seslendi;

79/24- Dedi ki: "Sizin en yüce Rabbiniz benim."

79/25- Böylelikle Allah onu, ahiret ve dünya azabıyla yakaladı.

79/26- Gerçekten bundan 'içi titreyerek korkacak' kimse için elbette bir ibret (ders) vardır.

79/27- Yaratmak bakımından siz mi daha güçsünüz yoksa gök mü? (Allah) Onu bina etti.

79/28- Boyunu yükseltti, ona belli bir düzen verdi.

79/29- Gecesini kararttı, kuşluğunu açığa-çıkardı.

79/30- Bundan sonra yeryüzünü serip döşedi.

79/31- Ondan da suyunu ve otlağını çıkardı.

79/32- Dağlarını dikip-oturttu;

79/33- Size ve hayvanlarınıza bir yarar (meta) olmak üzere.

79/34- Ancak o, 'her şeyi batırıp gömen büyük-felaket' (kıyamet) geldiği zaman.

79/35- O gün, insan, neye çaba harcadığını düşünüp-anlar.

79/36- Görebilenler için cehennem de sergilenmiştir.

79/37- Artık kim taşkınlık edip-azarsa,

79/38- Ve dünya hayatını seçerse,

79/39- Şüphesiz cehennem, (onun için) bir barınma yeridir.

79/40- Kim Rabbinin makamından korkar ve nefsi heva (istek ve tutkular) dan sakındırırsa,

79/41- Artık şüphesiz cennet, (onun için) bir barınma yeridir.

79/42- "O ne zaman demir atacak?" diye, sana kıyamet-saatini soruyorlar.

79/43- Onunla ilgili bilgi vermekten yana, sende ne var ki…

79/44- En sonunda o (ve onunla ilgili bilgi), Rabbine aittir.

79/45- Sen, yalnızca ondan 'içi titreyerek korkanlar' için bir uyarıcısın.

79/46- Onu gördükleri gün, sanki, bir akşam veya bir kuşluk-vaktinden başkasını yaşamamış gibidirler.