(81) TEKVİR SURESİ (29 ayettir)

Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla

81/1- Güneş, köreltildiği zaman,

81/2- Yıldızlar, bulanıklaşıp-döküldüğü zaman,

81/3- Dağlar, yürütüldüğü zaman,

81/4- Gebe develer, kendi başına terkedildiği zaman,

81/5- Vahşi-hayvanlar, toplandığı zaman,

81/6- Denizler, tutuşturulduğu zaman,

81/7- Nefisler, birleştiği zaman,

81/8- Ve 'diri diri toprağa gömülen kızcağıza' sorulduğu zaman:

81/9- "Hangi suçtan dolayı öldürüldü?"

81/10- Sahifeler (amel defterleri) açıldığı zaman,

81/11- Gök, sıyrılıp-yüzüldüğü zaman

81/12- Cehennem ateşi çılgınca kızıştırıldığı zaman,

81/13- Cennet de yakınlaştırıldığı zaman,

81/14- (Artık her) Nefis, neyi hazırladığını bilip-öğrenmiştir.

81/15- Artık hayır; yemin ederim (gündüz) sinip (gece) dönen (gezegen)lere,

81/16- Bir akış içinde yerini alanlara;

81/17- Kararmaya ilk başladığı zaman, geceye andolsun,

81/18- Ve nefes almaya başladığı zaman, sabaha;

81/19- Şüphesiz o (Kur'an), üstün onur sahibi bir elçinin gerçekten (Allah'tan getirdiği) sözüdür;

81/20- (Bu elçi,) Bir güç sahibidir, arşın sahibi katında şereflidir.

81/21- Ona itaat edilir, sonra güvenilirdir.

81/22- Sizin sahibiniz bir deli değildir.

81/23- Andolsun o (peygamber), onu apaçık bir ufukta görmüştür.

81/24- O, gayb (haberlerin)e karşı (söylediklerinden dolayı) suçlanamaz (ya da cimrilikte bulunup kıskançlık yapmaz.)

81/25- O (Kur'an) da kovulmuş şeytanın sözü değildir.

81/26- Şu halde, siz nereye kaçıp-gidiyorsunuz?

81/27- O (Kur'an), alemler için yalnızca bir zikirdir;

81/28- Sizden dosdoğru bir yön (istikamet) tutturmak dileyenler için.

81/29- Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.