(83) MUTAFFİFİN SURESİ (36 ayet)

Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla

83/1- Eksik ölçüp tartanların vay haline,

83/2- Ki onlar, insanlardan ölçerek aldıklarında noksansız alırlar.

83/3- Kendileri onlara ölçtüklerinde veya tarttıklarında eksiltirler.

83/4- Yoksa onlar, diriltileceklerini sanmıyor mu?

83/5- Büyük bir günde.

83/6- İnsanların, alemlerin Rabbi için kalkacağı günde.

83/7- Hayır; facir olanların kitabı şüphesiz "Siccîn" dedir.

83/8- "Siccîn"in ne olduğunu sana öğreten nedir?

83/9- Yazılı bir kitaptır.

83/10- O gün, yalanlayanların vay haline.

83/11- Ki onlar, din gününü yalanlıyorlar.

83/12- Oysa onu, 'sınır tanımaz, saldırgan', günahkar olandan başkası yalanlamaz.

83/13- Ona ayetlerimiz okunduğu zaman: "Geçmişlerin masallarıdır" dedi.

83/14- Asla, hayır; onların kazandıkları, kalpleri üzerinde pas tutmuştur.

83/15- Hayır; gerçekten onlar, Rablerinden perdelenerek-yoksun tutulmuşlardır.

83/16- Sonra onlar, kuşkusuz cehenneme yollanacaklardır.

83/17- Sonra onlara: "İşte sizin yalanladığınız (şey) budur" denir.

83/18- Hayır; ebrar olanların kitabı, "İlliyîn"dedir.

83/19- "İlliyîn"in ne olduğunu sana öğreten nedir?

83/20- Yazılı bir kitaptır.

83/21- Ona yakınlaştırılmış (mukarreb) olanlar şahid olurlar.

83/22- Gerçek şu ki, ebrar olanlar, elbette nimetler içindedirler.

83/23- Tahtlar üzerinde bakıp-seyretmektedirler.

83/24- Nimetin parıltılı-sevincini sen onların yüzlerinde tanırsın.

83/25- Onlara mühürlü, katıksız bir şaraptan içirilir.

83/26- Ki onun sonu misktir. Şu halde yarışmak isteyenler, bunun için yarışsınlar.

83/27- Onun karışımı "tesnim"dendir.

83/28- Bir kaynak ki, yakınlaştırılmış (mukarreb) olanlar ondan içer.

83/29- Doğrusu, 'suç ve günah işleyenler,' kimi iman edenlere gülüp-geçerlerdi.

83/30- Yanlarına vardıkları zaman, birbirlerine kaş-göz ederlerdi.

83/31- Kendi yakınlarına döndükleri zaman neşeyle dönerlerdi.

83/32- Onları gördükleri zaman ise: "Bunlar elbette şaşkın-sapıklardır" derlerdi.

83/33- Oysa kendileri onların üzerine gözcü olarak gönderilmemişlerdi.

83/34- Artık bugün, iman edenler, kafir olanlara gülmektedirler.

83/35- Tahtlar üzerinde bakıp-seyretmek suretiyle.

83/36- Nasıl, kafir olanlar, işlediklerinin 'feci karşılığını gördüler mi?'