(84) İNŞİKAK SURESİ (25 ayet)

Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla

84/1- Gök, yarılıp-parçalandığı,

84/2- Ve 'kendi yaratılışına uygun' Rabbine boyun eğdiği zaman;

84/3- Yer, düzlendiği,

84/4- İçinde olanları dışa atıp boşaldığı,

84/5- Ve 'kendi yaratılışına uygun Rabbine boyun eğdiği zaman.

84/6- Ey insan, gerçekten sen, hiç durmaksızın Rabbine doğru bir çaba harcayıp durmaktasın; sonunda O'na varacaksın.

84/7- Artık kimin kitabı sağ yanından verilirse,

84/8- O, kolay bir hesap (sorgu) ile sorguya çekilecek,

84/9- Ve kendi yakınlarına sevinç içinde dönmüş olacaktır.

84/10- Kimin de kitabı ardından verilirse,

84/11- O da, helak (yok olmay)ı çağıracak,

84/12- Çılgın alevli ateşe girecek.

84/13- Çünkü o, (dünyada) kendi yakınları arasında sevinçliydi.

84/14- Doğrusu o, (Rabbine) bir daha dönmeyeceğini sanmıştı.

84/15- Hayır; gerçekten Rabbi, kendisini çok iyi görendi.

84/16- Yoo, şafak-vaktine yemin ederim,

84/17- Geceye ve toplayıp-taşıdığı şeylere,

84/18- Ondördüne girdiği zaman aya;

84/19- Siz, gerçekten tabakadan tabakaya bineceksiniz.

84/20- Şu halde onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar?

84/21- Kendilerine Kur'an okunduğunda secde etmiyorlar.

84/22- Tersine, o nankörler, yalanlıyorlar.

84/23- Oysa Allah, onların içlerinde sakladıklarını daha iyi bilendir.

84/24- Bu durumda sen, onlara acı bir azab ile müjde ver.

84/25- Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka; onlar için kesintisi olmayan bir ecir (mükafaat) vardır.