(85) BÜRUC SURESİ (22 ayet)

Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla

85/1- Burçları olan göğe andolsun,

85/2- O vadedilen güne,

85/3- Şahid olana (görene) ve şahit olunana (görülene).

85/4- Kahrolsun Ashab-ı Uhdud

85/5- 'Tutuşturucu-yakıt dolu o ateş,'

85/6- Hani kendileri (ateş hendeğinin) çevresinde oturmuşlardı.

85/7- Ve mü'minlere yaptıklarını seyrediyorlardı.

85/8- Onlardan, yalnızca 'üstün ve güçlü olan,' öğülen Allah'a iman ettiklerinden dolayı intikam alıyorlardı.

85/9- Ki O (Allah), göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Allah, her şeyin üzerinde şahid olandır.

85/10- Gerçek şu ki, mü'min erkeklerle mü'min kadınlara işkence (fitne) uygulayanlar, sonra tevbe etmeyenler; işte onlar için, cehennem azabı vardır ve yakıcı azab onlaradır.

85/11- Şüphesiz iman edip salih amellerde bulunanlara gelince; onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük 'kurtuluş ve mutluluk' budur.

85/12- Doğrusu, Rabbinin 'zorlu yakalayışı' şiddetlidir.

85/13- Çünkü O, ilkin var eden, (sonra dirilterek) döndürecek olandır.

85/14- O, çok bağışlayandır, çok sevendir.

85/15- Arşın sahibidir; Mecid (pek yüce)dir.

85/16- Her dilediğini yapıp-gerçekleştirendir.

85/17- Orduların haberi sana geldi mi?

85/18- Firavun ve Semud (ordularının)?

85/19- Hayır; inkâr edenler, (kesintisiz) bir yalanlama içindedirler.

85/20- Allah ise, onları arkalarından sarıp-kuşatmıştır.

85/21- Hayır; o (Kitap), 'şerefli-üstün' olan bir Kur'an'dır;

85/22- Levh-i Mahfuz'dadır.