(86) TARIK SURESİ (17 ayettir)

Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla

86/1- Göğe ve Tarık'a andolsun,

86/2- Tarık'ın ne olduğunu sana bildiren nedir?

86/3- (Karanlığı) Delen yıldızdır.

86/4- Üzerinde gözetleyici-koruyucu bulunmayan hiç bir nefis (kimse) yoktur.

86/5- İnsan bir baksın, hangi şeyden yaratıldı?

86/6- Dökülüp atılan bir sudan yaratıldı.

86/7- (Bu su,) Bel kemiği ile kaburgalar arasında(ki organlar)dan çıkar.

86/8- Şüphesiz (Allah), onu yeniden-döndürmeye güç yetirendir.

86/9- Sırların orta yere çıkarılacağı gün;

86/10- Artık onun ne gücü vardır, ne yardımcısı.

86/11- Dönüşlü olan göğe andolsun.

86/12- Yarılan yere de.

86/13- Şüphesiz o (Kur'an), ayırdeden bir sözdür.

86/14- O, bir şaka değildir.

86/15- Doğrusu onlar, hileli bir düzen planlayıp kuruyorlar;

86/16- Ben de bir düzen kurup hazırlıyorum.

86/17- Sen kâfirlere bir mühlet ver, az bir süre tanı.