(87) A'LA SURESİ (19 ayettir)

Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla

87/1-Rabbinin yüce ismini tesbih et,

87/2- Ki O, yarattı, 'bir düzen içinde biçim verdi',

87/3- Takdir etti, böylece yol gösterdi,

87/4- 'Yemyeşil-otlağı' çıkardı.

87/5- Ardından onu kuru, kara bir duruma soktu.

87/6- Sana okutacağız, sen de unutmayacaksın.

87/7- Ancak Allah'ın dilediği başka. Çünkü O, açıkta olanı da bilir, saklı duranı da.

87/8- Ve seni kolay olan için başarılı kılacağız.

87/9- Şu halde, eğer 'öğüt ve hatırlatma' bir yarar sağlayacaksa, 'öğüt verip hatırlat.'

87/10- Allah'tan ‘İçi titreyerek korkan' öğüt alır-düşünür.

87/11- 'Mutsuz-bedbaht' olan ondan kaçınır.

87/12- Ki o, en büyük ateşe yollanacaktır.

87/13-Sonra onun içinde o, ne ölür, ne yaşar.

87/14- Doğrusu, temizlenip arınan felah bulmuştur;

87/15- Ve Rabbinin ismini zikredip namaz kılan.

87/16- Hayır siz, dünya hayatını seçip üstün tutuyorsunuz.

87/17- Ahiret ise daha hayırlı ve daha süreklidir.

87/18- Şüphesiz bu, önceki sahifelerde vardır;

87/19- İbrahim'in ve Musa'nın sahifelerinde.