(88) ĞAŞİYE SURESİ (26 ayet)

Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla

88/1- (Her yanı yaygın olarak kuşatacak olan) Kıyametin haberi sana geldi mi?

88/2- O gün, öyle yüzler vardır ki, 'zillet içinde aşağılanmıştır.'

88/3- Çalışmış, boşuna yorulmuştur.

88/4- Kızgın bir ateşe yollanırlar.

88/5- Kaynar bir kaynaktan içirilirler.

88/6- Onlar için (zehirli olan) dari' dikeninden başka bir yiyecek yoktur.

88/7- Ne doyurup-semirtir, ne açlıktan korur.

88/8- O gün, öyle yüzler de vardır ki, nimette (engin bir mutluluk içinde)dirler.

88/9- Harcadığı-çabadan dolayı hoşnuttur.

88/10- Yüksek bir cennettedir.

88/11- Orda anlamsız bir söz işitmez.

88/12- Orda 'durmaksızın akan' bir kaynak vardır.

88/13- Orda 'yükseklerde kurulmuş, tahtlar da vardır;

88/14- Konulmuş (içecek dolu) kaplar,

88/15- Dizi dizi yastıklar,

88/16- Ve serilmiş yaygılar.

88/17- Bakmıyorlar mı o deveye; nasıl yaratıldı?

88/18- Göğe, nasıl yükseltildi?

88/19- Dağlara; nasıl oturtulup-kuruldu?

88/20- Yere; nasıl yayılıp-döşendi?

88/21- Artık sen, öğüt verip-hatırlat. Sen, yalnızca bir öğüt verici-bir hatırlatıcısın.

88/22- Onlara 'zor ve baskı' kullanacak değilsin.

88/23- Ancak kim yüz çevirir ve inkâr ederse

88/24- Allah, onu en büyük azab ile azablandırır.

88/25- Şüphesiz onların dönüşleri bizedir.

88/26- Sonra onları hesaba çekmek de elbette bize aittir.