(89) FECR SURESİ (30 ayet)

Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla

89/1- Fecre andolsun,

89/2- On geceye,

89/3- Çifte ve tek'e,

89/4- Akıp-gittiği zaman geceye,

89/5- Bunlarda, akıl sahibi olan için bir yemin var, değil mi?

89/6- Rabbinin Ad (kavmin)e ne yaptığını görmedin mi?

89/7- 'Yüksek sütunlar' sahibi İrem'e?

89/8- Ki şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmış değildi.

89/9- Ve vadilerde kayaları oyup biçen Semud'a?

89/10- Ve kazıklar (ehramlar) sahibi Firavun'a?

89/11- Ki onlar, şehirlerde azgınlaşmışlardı.

89/12- Böylece oralarda fesadı yaygınlaştırmış-arttırmışlardı.'

89/13- Bundan dolayı, Rabbin, onların üzerine bir azab kamçısı çarpıverdi.

89/14- Çünkü senin Rabbin, gerçekten gözetleme yerindedir.

89/15- Fakat insan; ne zaman Rabbi kendisini bir denemeden geçirse, ona bir keremde bulunsa, nimetler verse: "Rabbim bana ikram etti" der.

89/16- Ama ne zaman onu deneyerek, rızkını kıssa, hemen: "Rabbim bana ihanet etti" der.

89/17- Hayır; aksine, siz yetime ikram etmiyorsunuz.

89/18- Yoksula yedirmek için birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.

89/19- Mirası, sınır tanımaz (helal, haram aldırmaz) bir tarzda yiyorsunuz.

89/20- Malı 'bir yığma tutkusu ve hırsıyla' seviyorsunuz.

89/21- Hayır; yer, parça parça yıkılıp darmadağın olduğu,

89/22- Rabbin(in buyruğu) geldiği ve melekler dizi dizi durduğu zaman;

89/23- O gün, cehennem de getirilmiştir. İnsan o gün düşünüp-hatırlar, ancak (bu) hatırlamadan ona ne fayda?

89/24- Der ki: "Keşke hayatım için, (önceden bir şeyler) takdim edebilseydim."

89/25- Artık o gün hiç kimse (Allah'ın) vereceği azab gibi azablandıramaz.

89/26- Onun vuracağı bağı hiç kimse vuramaz.

89/27- Ey mutmain (tatmin bulmuş) nefis,

89/28- Rabbine, hoşnut edici ve hoşnut edilmiş olarak dön.

89/29- Artık kullarımın arasına gir.

89/30- Cennetime gir.