(90) BELED SURESİ (20 ayet)

Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla

90/1- Hayır; bu şehre yemin ederim,

90/2- Ki sen, bu şehirde oturmakta iken,

90/3- Babaya ve doğan-çocuğa da.

90/4- Andolsun, biz insanı bir zorluk içinde yarattık.

90/5- O, hiç kimsenin kendisine asla güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?

90/6- O: "Yığınla mal tüketip-yok ettim" diyor.

90/7- Kendisini hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor?

90/8- Biz ona iki göz vermedik mi?

90/9- Bir dil ve iki dudak?

90/10- Biz ona 'iki yol-iki amaç' gösterdik.

90/11- Ancak o, sarp yokuşa göğüs germedi.

90/12- Sarp yokuşun ne olduğunu sana öğreten nedir?

90/13- Bir boynu çözmek (bir köleye özgürlük vermek)tir;

90/14- Ya da açlık gününde doyurmaktır,

90/15- Yakın olan bir yetimi,

90/16- Veya sürünen bir yoksulu.

90/17- Sonra iman edenlerden, sabrı birbirlerine tavsiye edenlerden, merhameti birbirlerine tavsiye edenlerden olmak.

90/18- İşte bunlar, sağ yanın adamlarıdır (Ashab-ı Meymene).

90/19- Ayetlerimizi inkar edenler ise, sol yanın adamlarıdır (Ashab-ı Meş'eme).

90/20- "Kapıları kilitlenmiş" bir ateş onların üzerinedir.