(91) ŞEMS SURESİ (15 ayet)

Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla

91/1- Güneşe ve onun parıltısına andolsun,

91/2- Onu izlediği zaman aya,

91/3- Onu (güneş) parıldattığı zaman gündüze,

91/4- Onu sarıp-örttüğü zaman geceye,

91/5- Göğe ve onu bina edene,

91/6- Yere ve onu yayıp döşeyene,

91/7- Nefse ve ona 'bir düzen içinde biçim verene',

91/8- Sonra ona fücurunu (sınır tanımaz günah ve kötülüğünü) ve ondan sakınmayı ilham edene (andolsun).

91/9- Onu arındırıp-temizleyen gerçekten felah bulmuştur.

91/10- Ve onu (isyanla, günahla, bozulmalarla) örtüp-saran da elbette yıkıma uğramıştır.

91/11- Semud (halkı) azgınlığı dolayısıyla yalanladı;

91/12- En 'zorlu bedbahtları' ayaklandığında,

91/13- Allah'ın elçisi onlara dedi ki: "Allah'ın (deneme için size gönderdiği) devesine ve onun su içme-sırasına dikkat edin."

91/14- Fakat, onu yalanladılar, deveyi yere yıkıp öldürdüler. Rableri de günahları dolayısıyla 'onları yerle bir etti, kırıp geçirdi'; orasını da dümdüz etti.

91/15- (Allah, asla) Bunun sonucundan korkmaz.