(92) LEYL SURESİ (21 ayet)

Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla

92/1- Sarıp-örttüğü zaman geceye andolsun,

92/2- Parıldayıp-aydınlandığı zaman gündüze,

92/3- Erkeği ve dişiyi yaratana;

92/4- Gerçekten sizin çabalarınız (çelişkili, parça parça) darmadağınıktır.

92/5- Fakat kim verir ve korkup-sakınırsa,

92/6- Ve en güzel olanı doğrularsa,

92/7- Biz de onu kolay olan için başarılı kılacağız.

92/8- Kim de cimrilik eder, kendini müstağni görürse,

92/9- Ve en güzel olanı yalan sayarsa,

92/10- Biz de ona en zorlu olanı (azaba uğramasını) kolaylaştıracağız.

92/11- Tereddi edeceği (başaşağı düşüşe uğrayacağı) zaman, malı ona hiç yarar sağlamaz.

92/12- Şüphesiz, bize ait olan, yol göstermektir.

92/13- Gerçekten, son da, ilk de (ahiret ve dünya) bizimdir.

92/14- Artık sizi, 'alevleri kabardıkça kabaran' bir ateşle uyardım.

92/15- Ona, ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz;

92/16- Ki o, yalanlamış ve yüz çevirmişti.

92/17- Sakınan ise, ondan uzak tutulacaktır.

92/18- Ki o, malını vererek temizlenip-arınır.

92/19- Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti (borcu) yoktur.

92/20- Ancak yüce Rabbinin rızasını aramak için (verir).

92/21- Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır.