(94) İNŞİRAH SURESİ (8 ayet)

Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla

94/1- Biz, senin göğsünü yarıp-genişletmedik mi?

94/2- Ve yükünü indirip-atmadık mı?

94/3- Ki o, senin belini bükmüştü;

94/4- Senin zikrini (şanını) yüceltmedik mi?

94/5- Demek ki, gerçekten zorlukla beraber kolaylık vardır.

94/6- Gerçekten güçlükle beraber kolaylık vardır.

94/7- Şu halde boş kaldığın zaman, durmaksızın (dua ve ibadetle) yorulmaya-devam et.

94/8- Ve yalnızca Rabbine rağbet et.