(96) ALAK SURESİ (19 ayet)

Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla

96/1- Yaratan Rabbin adıyla oku.

96/2- O, insanı bir alak'tan yarattı.

96/3- Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir;

96/4- Ki O, kalemle (yazmayı) öğretendir.

96/5- İnsana bilmediğini öğretti.

96/6- Hayır; gerçekten insan, azar.

96/7- Kendini müstağni gördüğünden.

96/8- Şüphesiz, dönüş yalnızca Rabbinedir.

96/9- Engellemekte olanı gördün mü?

96/10- Namaz kıldığı zaman bir kulu.

96/11- Gördün mü? Ya o (kul) doğru yol üzerinde ise,

96/12- Ya da takvayı emrettiyse.

96/13- Gördün mü? Ya (bu engellemek isteyen) yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise.

96/14- O, Allah'ın gördüğünü bilmiyor mu?

96/15- Hayır; eğer o, (bu tutumuna) bir son vermeyecek olursa, andolsun, onu perçeminden tutup sürükleyeceğiz;

96/16- O yalancı, günahkar olan alnından.

96/17- O zaman da meclisini (yakın çevresini ve yandaşlarını) çağırsın.

96/18- Biz de zebanileri çağıracağız.

96/19- Hayır; ona boyun eğme (Rabbine) Secde et ve yakınlaş.