(99) ZELZELE SURESİ (8 ayet)

Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla

99/1- Yer, o şiddetli sarsıntısıyla sarsıldığı,

99/2- Yer, ağırlıklarını dışa atıp-çıkardığı,

99/3- Ve insan: "Buna ne oluyor?" dediği zaman;

99/4- O gün (yer), haberlerini anlatacaktır.

99/5- Çünkü senin Rabbin, ona vahyetmiştir.

99/6- O gün insanlar, amelleri kendilerine gösterilsin diye, bölük bölük fırlayıp-çıkarlar.

99/7-Artık kim zerre ağırlığınca hayır işlerse, onu görür.

99/8- Artık kim zerre ağırlığınca bir şer (kötülük) işlerse, onu görür.